הסדנה למשפט פרטי ומסחרי

 

מועד: סמסטר ב, תשע"ח, יום ב, 14:30–16:00, בחדר 119.

מרכז הסדנה: פרופ' איל זמיר.
דרכי התקשרות עם המרצה: טל': (ב) 02-5823845, (ס) 0524-510121;
דוא"ל: eyal.zamir@mail.huji.ac.il.

 

תיאור כללי

הסדנה מיועדת לדיון במחקרים בתחומי המשפט הפרטי והמסחרי. בכל מפגש יידונו מאמר או טיוטא של מאמר העוסק בתחומים אלה. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בתחומים השונים של המשפט הפרטי והמסחרי, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, וכן לחשוף בפני התלמידים את תהליך גיבוש הרעיונות ואופן הכתיבה של עבודות מחקר. המאמרים יכללו נקודות-מבט מגוונות על המשפט הפרטי והמסחרי, לרבות ניתוחים של המשפט מתוכו, ניתוחים השוואתיים, היסטוריים ובינתחומיים מגוונים (פילוסופיים, כלכליים, פסיכולוגיים, פמיניסטיים וכדומה). לקראת כל מפגש יופץ עותק של המאמר שיידון בו. בתחילת כל מפגש יציג המחבר את המאמר ובעקבות הצגה זו יתקיים דיון שבו יטלו חלק משתתפי הסדנה. על התלמידים המשתתפים בסדנה להגיש תגובה קצרה בכתב (בהיקף של 2 עד 4 עמודים) ביחס לעשרה מאמרים לפחות מבין אלה שיוצגו בסדנה. התגובות יוגשו לפני המפגש שבו יידון המאמר. התגובות אינן אמורות לתאר את המאמר, אלא לבקר אותו או להציע הצעות לשיפורו. הן יכולות להצביע על הנחות בעייתיות של הדיון, על סוגיות שהמאמר מתעלם מקיומן, על יישומים נוספים של הרעיון המובע במאמר וכדומה.

 

לוח מפגשים לשנת תשע"ח

19.3.2018 – מפגש פתיחה

26.3.2018 – גרג קלאס – Empiricism and Privacy Policies in the Restatement of Consumer Contract Law

9.4.2018 – רונן אברהם – An Empirical Investigation of Third Party Consumer Litigation Funding

16.4.2018 – לאון אנידג'ר – Toward Relative Corporate Governance Regimes: Rethinking Concentrated Ownership Structure Around The World

23.4.2018 – שמואל בכר – Minding the Gap: the Problem of Firms’ Pro-consumer Behavior

30.4.2018 – שרון שקרג'י – What’s in a Name? On the Cross-Border Regulation of Names

7.5.2018 – תמר קריכלי-כץ – Market Goods - Moral Wrongs: How Do People Evaluate Agreements Formed under Conditions of Inequality?

21.5.2018 – שחר ליפשיץ – מזונות ילדים בגילאים 6 עד 15 במצבי משמורת משותפת? מבט פרשני וגישורי בעקבות בע"מ 919/15.

28.5.2018 – רות פלאטו-שנער- ביוש (shaming) רגולטורי: האם מכשיר הביוש מתאים לשמש ככלי אכיפה בתחום הבנקאי?

4.6.2018 – חיים זיימן - The Domain of Private Law: An Anglo v. American Comparison

11.6.2018 – אורי הרשטיין – The Remainder: Saving Private Wrongs

18.6.2018 – יובל פרוקצ'יה – Shared Liability and Optimal Care

25.6.2018 – אלעד שילד – אחריותן המשפטית של סוכנויות הנסיעות כלפי לקוחותיהן: הסדר האחריות הרצוי