חוקים בקצרה

 

חוקים בקצרה הוא כתב העת המקוון של "חוקים - כתב עת לענייני חקיקה". במה זו נועדה לקדם שיח אקדמי ביחס להצעות חוק הנמצאות על שולחן המחוקק וביחס לחוקים חדשים עוד בטרם הביאו לשינויים בשטח. התפיסה היא שהצפת החיובי והשלילי שבהסדרי החקיקה המוצעים ואלו הקיימים עשויה להביא לשיפור הסדרי החוק החלים, ובעיקר, ההסדרים העתידים לחול.

בעידן שבו האינטרנט הוא כה דומיננטי בחיינו, היכולת של האקדמיה להשפיע על המציאות בשטח ולהביא לשינויים מעשיים מקבלת משנה תוקף. אנו שואפים לנצל את הפוטנציאל הגלום בייחודיות המדיה האינטרנטית כדי לקדם שיח פורה, דינמי, חדשני ועדכני אשר יהיה לנגד מקבלי ההחלטות.


במסגרת כך, אנו מעוניינים בהערות חקיקה:

  • ענייניות
  • קצרות
  • ממוקדות
  • רלוונטיות.

אנו, במקביל, נעשה את מירב המאמצים לאפשר פרסום מהיר ומידי ככל הניתן. זאת מבלי להתפשר על רמה אקדמית גבוהה, על איכות הטיעון ועל שיח נאות ומכובד.

המעוניינים/ות לפרסם הערות חקיקה, מוזמנים/ות לשלוח אותן למערכת בהתאם להנחיות באתר.

עדיפות תינתן להערות חקיקה ביחס להסדר חוק שהופץ לגביו קול קורא ו/או שהן תגובה להערת חקיקה שהועלתה באתר. עם זאת, בכפוף לשיקולי המערכת, יתאפשר פרסום הערות חקיקה שכל כולן ביוזמת המחבר/ת.

פרסום הערות החקיקה כפוף להערכה מהותית של המערכת, לעריכה טכנית ולשיקולי המערכת.

להערות, הארות והצעות – מוזמנים לפנות ל- Hukim@mail.huji.ac.il 

הערות חקיקה

"חוקים בקצרה"
הערות קצרות ביחס לעדכוני חקיקה

  

גיליון מקוון 7                

הערות חקיקה - שנת הלימודים תשע"ו, בעריכת אור ארבל

     
גיליון מקוון 6  

הערות חקיקה - שנת הלימודים תשע"ד, בעריכת זהר דרוקמן

     
גיליון מקוון 5  

הערות חקיקה – שנת הלימודים תשע"ג, בעריכת הדר רדאה

     
גיליון מקוון 4      

רשימות של חברי מערכת משנת תשע"ב, בעריכת שרון פרי

     
גיליון מקוון 3      

רשימות של חברי מערכת משנת תשע"א, בעריכת שרון פרי

     
גיליון מקוון 2      

רשימות של חברי מערכת משנת תש"ע, בעריכת אדי גלוזמן

     
גיליון מקוון 1      

רשימות של חברי מערכת משנת תשס"ט, בעריכת אדי גלוזמן

גיליון מקוון 1

"חוקים בקצרה"
רשימות של חברי מערכת משנת תשס"ט
:
בעריכת אדי גלוזמן

 

הנכם מוזמנים להגיב ובמקרים המתאימים יפורסמו התגובות באתר זה.

גיליון מקוון 2

"חוקים בקצרה"
רשימות של חברי מערכת משנת תש"ע
:
בעריכת אדי גלוזמן

הנכם מוזמנים להגיב ובמקרים המתאימים יפורסמו התגובות באתר זה.

גיליון מקוון 3

"חוקים בקצרה"
רשימות של חברי מערכת משנת תשע"א:
בעריכת שרון פרי 

הנכם מוזמנים להגיב ובמקרים המתאימים יפורסמו התגובות באתר זה.

גיליון מקוון 4

"חוקים בקצרה"
רשימות של חברי מערכת משנת תשע"ב:
בעריכת שרון פרי

הנכם מוזמנים להגיב ובמקרים המתאימים יפורסמו התגובות באתר זה.

גיליון מקוון 5

"חוקים בקצרה"

הערות קצרות ביחס לעדכוני חקיקה

שנת הלימודים תשע"ג

עורכת: הדר ראדה 

חברי צוות תשע"ג: זהר דרוקמן, ענבר צדוק, לחן שריד.

 

תמר גדרון ואורי וולובלסקי

 

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על חיילי צה"ל), התשע"ג-2013: מיותרת, מזיקה ומחטיאה את המטרה 

"חוק איסור לשון הרע הפך בשנים האחרונות לזירת התגוששות רווית אמוציות בה מתכתשים אינטרסים מגוונים – אישיים, פוליטיים, מוסריים, תרבותיים וגם כלכליים. השיח בנושא זה, בין בתי המשפט לבין בית המחוקקים, בין המחוקקים לבין עצמם ובין כל אלו לציבור הרחב משקף קוטביות יוצאת דופן ורווית יצרים..." (פורסם ביום 06/10/2013)

שמואל בכר ומשה גלברד

  מנגנון הצמדה א-סימטרי כתנאי מקפח? בעקבות תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים

"בחודש יולי 2012 התקבל תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (להלן: "החוק"). עיקרו של התיקון בהוספת חזקה חדשה לרשימת חזקות הקיפוח המנויות בסעיף 4 לחוק. במסגרת התיקון הוסף סעיף 4(11), הקובע חזקת קיפוח לגבי "תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח". בנוסף..." (פורסם ביום 03/09/2013)

עמיחי וסרטיל

  ביקורת על הצעת חוק העונשין (תיקון – אחריות הורים), התשע"א–2011

"הצעת חוק העונשין (תיקון – אחריות הורים), התשע"א–2011 נולדה על רקע התחושה הציבורית כי מתגברת האלימות בקרב ילדים ונוער. על-פי ההצעה, במקרים בהם קטין עבר עבירות מסוימות, יוטל על ההורה או האפוטרופוס של הקטין קנס בסכום של 1,000 ₪..." (פורסם ביום 03/09/2013)


הנכם מוזמנים להגיב ובמקרים המתאימים יפורסמו התגובות באתר זה.

גיליון מקוון 6

קולות קוראים

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם שעניינם הוא שינוי סדרי הבחירות והממשל

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק פרטית לדיון מוקדם - חוק איסור לשון הרע (תיקון - לשון הרע על לוחמי צה"ל)

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק פרטית לדיון מוקדם - הגנה על עתודות הגז למען עצמאות אנרגטית לישראל

 

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון– ביטול מבחן הכנסה)

 

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק הגנת השכר (תיקון – דיווח על תשלום בעד עובד של קבלן)

 

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 27) (הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה)

 

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן

 

  קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק מסגרות ביתיות לקטינים נזקקים 

הנחיות טכניות

הנחיות טכניות


המעוניינים/ות לפרסם הערות חקיקה, מוזמנים/ות לשלוח אותן למערכת, בהתאם להנחיות הבאות:

  1. היקף הערת החקיקה – על הערת החקיקה להיות עד 3,000 מילים (ניתן להסתפק אף במחצית מכך). השוקלים/ות לכתוב הערת חקיקה ארוכה יותר, מוזמנים לבצע פנייה מוקדמת למערכת.
  2. גופן ופיסקה – את הערות החקיקה יש להגיש בכתב  david 12, ברווח של שורה וחצי.
  3. יש להקפיד על "כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית" שגובשו על-ידי כתבי העת משפטים, מחקרי משפט, עיוני משפט, משפט וממשל
  4. על כל ההפניות להיות מקושרות [קישור ההפניות – בword-: הפניות > הפניה מקושרת]
  5. יש להוסיף מספרי עמודים
  6. הערות חקיקה הנשלחות לפי קול קורא כפופות גם להנחיות בקול הקורא עצמו. בהיעדר התאמה בין ההנחיות הטכניות הכלליות להנחיות בקול הקורא – על הערת החקיקה הספציפית, יחולו ההנחיות בקול הקורא.

כתובת דואר אלקטרוני לשליחה: Hukim@mail.huji.ac.il

פרסום ההערות החקיקה כפוף להערכה מהותית של המערכת, עריכה טכנית ושיקולי המערכת.