הנחיות טכניות

הנחיות טכניות


המעוניינים/ות לפרסם הערות חקיקה, מוזמנים/ות לשלוח אותן למערכת, בהתאם להנחיות הבאות:

  1. היקף הערת החקיקה – על הערת החקיקה להיות עד 3,000 מילים (ניתן להסתפק אף במחצית מכך). השוקלים/ות לכתוב הערת חקיקה ארוכה יותר, מוזמנים לבצע פנייה מוקדמת למערכת.
  2. גופן ופיסקה – את הערות החקיקה יש להגיש בכתב  david 12, ברווח של שורה וחצי.
  3. יש להקפיד על "כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית" שגובשו על-ידי כתבי העת משפטים, מחקרי משפט, עיוני משפט, משפט וממשל
  4. על כל ההפניות להיות מקושרות [קישור ההפניות – בword-: הפניות > הפניה מקושרת]
  5. יש להוסיף מספרי עמודים
  6. הערות חקיקה הנשלחות לפי קול קורא כפופות גם להנחיות בקול הקורא עצמו. בהיעדר התאמה בין ההנחיות הטכניות הכלליות להנחיות בקול הקורא – על הערת החקיקה הספציפית, יחולו ההנחיות בקול הקורא.

כתובת דואר אלקטרוני לשליחה: Hukim@mail.huji.ac.il

פרסום ההערות החקיקה כפוף להערכה מהותית של המערכת, עריכה טכנית ושיקולי המערכת.