קולות קוראים

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם שעניינם הוא שינוי סדרי הבחירות והממשל

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק פרטית לדיון מוקדם - חוק איסור לשון הרע (תיקון - לשון הרע על לוחמי צה"ל)

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק פרטית לדיון מוקדם - הגנה על עתודות הגז למען עצמאות אנרגטית לישראל

 

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון– ביטול מבחן הכנסה)

 

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק הגנת השכר (תיקון – דיווח על תשלום בעד עובד של קבלן)

 

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 27) (הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה)

 

 

קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן

 

  קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק מסגרות ביתיות לקטינים נזקקים