חוקים בקצרה

 

חוקים בקצרה הוא כתב העת המקוון של "חוקים - כתב עת לענייני חקיקה". במה זו נועדה לקדם שיח אקדמי ביחס להצעות חוק הנמצאות על שולחן המחוקק וביחס לחוקים חדשים עוד בטרם הביאו לשינויים בשטח. התפיסה היא שהצפת החיובי והשלילי שבהסדרי החקיקה המוצעים ואלו הקיימים עשויה להביא לשיפור הסדרי החוק החלים, ובעיקר, ההסדרים העתידים לחול.

בעידן שבו האינטרנט הוא כה דומיננטי בחיינו, היכולת של האקדמיה להשפיע על המציאות בשטח ולהביא לשינויים מעשיים מקבלת משנה תוקף. אנו שואפים לנצל את הפוטנציאל הגלום בייחודיות המדיה האינטרנטית כדי לקדם שיח פורה, דינמי, חדשני ועדכני אשר יהיה לנגד מקבלי ההחלטות.


במסגרת כך, אנו מעוניינים בהערות חקיקה:

  • ענייניות
  • קצרות
  • ממוקדות
  • רלוונטיות.

אנו, במקביל, נעשה את מירב המאמצים לאפשר פרסום מהיר ומידי ככל הניתן. זאת מבלי להתפשר על רמה אקדמית גבוהה, על איכות הטיעון ועל שיח נאות ומכובד.

המעוניינים/ות לפרסם הערות חקיקה, מוזמנים/ות לשלוח אותן למערכת בהתאם להנחיות באתר.

עדיפות תינתן להערות חקיקה ביחס להסדר חוק שהופץ לגביו קול קורא ו/או שהן תגובה להערת חקיקה שהועלתה באתר. עם זאת, בכפוף לשיקולי המערכת, יתאפשר פרסום הערות חקיקה שכל כולן ביוזמת המחבר/ת.

פרסום הערות החקיקה כפוף להערכה מהותית של המערכת, לעריכה טכנית ולשיקולי המערכת.

להערות, הארות והצעות – מוזמנים לפנות ל- Hukim@mail.huji.ac.il