אוביטר - בטאון הפקולטה

"אוביטר - ביטאון הפקולטה" הוא ביטאון הסטודנטים והבוגרים של פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

הביטאון הוא כר לפרסומים של סטודנטים ושל בוגרים על המתרחש בפקולטה ובעולם המשפט בכלל. ביטאון הפקולטה מאפשר דיאלוג לא פורמאלי וכולל כתבות נושא, ריאיונות, הצעות חדשניות ודברי ביקורת.

הביטאון מאפשר גם הצצה לחיים הסטודנטיאליים ולהלך הרוח בפקולטה למשפטים וכן הזדמנות לבוגרי הפקולטה למשפטים לשמור על קשר עם הפקולטה.


גליונות בטאון הפקולטה שפורסמו: