כתב העת חוקים

"חוקים" הוא כתב עת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, המתמקד בהערות ובהצעות חקיקה. מטרותיו של כתב העת הן להעשיר ולקדם את השיח האקדמי בנושאי חקיקה ולחזק את הקשר בין כתיבה אקדמית תיאורטית לבין יישומה בהקשר של ניסוח החקיקה.

חוקים מוקדש לניתוח ולביקורת של הצעות חקיקה ושל חקיקה קיימת; להצעה מנומקת של דברי חקיקה חדשים ולדיון בהליכי החקיקה עצמם ובמקומה של החקיקה כחלק ממארג הרגולציה. כתב העת מאפשר גם פרסום של מאמרים במתכונת שונה מהמקובל בכתבי עת אחרים (למשל, מאמרים קצרים יותר), וזאת מבלי לפגוע בהקפדה על הדרישה לרמה אקדמית גבוהה ביותר.

בראש מערכת חוקים עומד עורך ראשי (בן אוהבי), ולצדו עורכת (עדן לפיד) ומערכת סטודנטיאלית. המאמרים כפופים לשיפוט משולב של קוראים חיצוניים (peer review) ושל חברי/ות המערכת.

חוקים יוצא לאור פעמיים בשנה, בדפוס ובגרסה אלקטרונית. החוברת הראשונה התפרסמה בחודש דצמבר 2009.

לרכישת החוברות בדפוס או בגרסה אלקטרונית, אנא פנו לנבו הוצאה לאור.

לעיון בכל הגיליונות שראו אור לחצו כאן.