______________________________________________

פרסומים עתידיים

בחלק זה של האתר יועלו מאמרים אשר התקבלו לפרסום בגיליונות הקרובים של כתב העת "חוקים" ומצויים בהליכי הכנה לקראת הוצאת הגיליון לאור. 
נבקש להדגיש כי המאמרים עתידים להתפרסם תחת שינויים טכניים ולשוניים של המערכת וההוצאה לאור בטרם יובאו לדפוס.
תקוותנו היא כי הקוראות והקוראים יוכלו למצות את התועלת והתרומה של מאמרים אלה לשיח האקדמי והמשפטי עוד בטרם ירידתם של הגיליונות הקרובים לדפוס.