אודות

"חוקים" הוא כתב עת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, המתמקד בהערות ובהצעות חקיקה. מטרותיו של כתב העת הן להעשיר ולקדם את השיח האקדמי בנושאי חקיקה ולחזק את הקשר בין כתיבה אקדמית תיאורטית לבין יישומה בהקשר של ניסוח החקיקה.

כתב העת מוקדש לניתוח ולביקורת של הצעות חקיקה ושל חקיקה קיימת, להצעה מנומקת של דברי חקיקה חדשים ולדיון בהליכי החקיקה עצמם ובמקומה של החקיקה כחלק ממארג הרגולציה. כתב העת מאפשר גם פרסום של מאמרים במתכונת שונה מהמקובל בכתבי עת אחרים (למשל, מאמרים קצרים יותר), וזאת מבלי לפגוע בהקפדה על הדרישה לרמה אקדמית גבוהה ביותר.

בראש מערכת חוקים עומדת עורכת ראשית, ולצדה עורך ומערכת סטודנטיאלית. המאמרים כפופים לשיפוט אקדמי משולב של קוראים חיצוניים (peer review) ושל חברי המערכת.

כתב העת חוקים יוצא לאור פעמיים בשנה, בדפוס ובגרסה אלקטרונית, מדצמבר 2009. 

כתובת ה-ISSN של כתב העת חוקים: 2663-0052.