Israel Law Review

כתב העת -Israel Law Review, אשר נוסד בשנת 1966, הנו כתב העת האקדמי הותיק בישראל. כתב העת מתמקד כיום בסוגיות של משפט ציבורי, משפט בינלאומי וזכויות אדם. הוא מופק על-ידי מרכז מינרבה לזכויות אדם ומוצא לאור על-ידי ההוצאה האוניברסיטאית של קיימברידג׳. עורכי כתב העת הנם פרופ׳ יובל שני וסיר נייג׳ל רודלי, והעורכת האקדמית הנה פרופ׳ יעל רונן. לצדם פועלת מערכת סטודנטיאלית.

לחצו למעבר לאתר כתב העת