התאמות על רקע לקויות למידה

במסגרת משרד דיקן הסטודנטים פועלת יחידה ללקויות למידה, אשר מספקת תמיכה נרחבת לתלמידים הזקוקים לכך. לקבלת מידע וסיוע אנא פנו ישירות ליחידה ללקויי למידה והפרעת קשר – דיקנט הסטודנטים.

על בסיס אישור מהיחידה ללקויות למידה ובהתאם להמלצת גורמי המקצוע שם ניתן לקבל התאמות בבחינות (לדוגמא תוספת זמן).

בכל שאלה ניתן לפנות גם לגב' פאולה צמח, רכזת לימודי מוסמך במזכירות לענייני תלמידים: paulaz@savion.huji.ac.il.