סימפוזיונים

מאקרו-כלכלה ומשפט

ו', 28/12/201809:30
מיקום: 
בית בלגיה, קמפוס אדמונד י. ספרא, האוניברסיטה העברית, ירושלים.