תמיכה לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם

הפקולטה מפעילה פרויקט תמיכה אישי לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם.

המעונינים מתבקשים לפנות למרכז הפרויקט: פרופ' גיא הרפז.