דיני איכות הסביבה

Prof. Richard Laster

פרופ' ראובן לסטר

02-5635224 ;02-5882578
richard@laster.co.il

קרא עוד

קורות חיים:

רקע אישי:
1944: נולד ב- 8 ביולי ברצ'ימונד וירג'יניה
1970: עליה לישראל
1972: נשוי לחנה עטיה, מורה, ירושלים
            ילדים: ערן, יובל ועופר
 
רקע חינוכי:
1966: B.A.: אוניברסיטה של וירג'יניה
1969: J.D.: בית ספר למשפטים אוניברסיטה של ריצ'מונד
1970: LL.M : בית ספר למשפטים הארוורד
1975: LL.D: האוניברסיטה העברית

 
חברות בארגונים מקצועיים:
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין האמריקאית
המועצה הבינלאומית לדיני איכות הסביבה (ICEL)
מזכיר האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה (1992-1998,2000-2006)
 
רקע משפטי:
1979-1973: יעוץ משפטי השרות לשמירת איכות הסביבה.
1981 עד 2005 : מרצה בדיני סביבה בבית ספר למדעי הסביבה האוניברסיטה העברית.
1979 עד היום: שותף בכיר במשרד עורכי דין.
1986 עד היום: חבר היחידה לבריאות תעשייתית וסביבתית, בית ספר לבריאות הציבור, הדסה עין כרם.
1989 עד 2005: מרצה בדיני איכות הסביבה, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית.
1993 עד 2005: מרצה בדיני סביבה במרכז לניהול סביבתי, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית.
 
2005 - עד היום: פרופסור נלוה, האוניברסיטה העברית ירושלים בפקולטה למשפטים, הפקולטה למדעי הטבע- בית ספר למדעי הסביבה, הפקולטה למדעי הרוח-החוג לגיאוגרפיה.
 
 
 

פרסומים:

פרסומים בעברית:

 1. מפעל מלט פורטלנד ישראל "נשר" בע"מ, חקר אירוע, משרד ראש הממשלה השירות לשמירת איכות הסביבה (1973)
 2. המסגרת התחיקתית למניעת זיהום מים בישראל, עבודת דוקטורט (1975)
 3. מחצבת בית - אלפא - חקר אירוע, השירות לשמירת איכות הסביבה (1975)
 4. עורך דיני איכות הסביבה, משרד הפנים, השרות לשמירת איכות הסביבה (1977)
 5. פרויקט זהר: דו"ח הערכת סיכונים (מאי 1988)
 6. "על מיתוסים ועובדות בחוק המים", מים והשקיה, גליון מספר 305 (פברואר 1992)
 7. "טיפול אזורי במים", מים והשקיה, גליון מספר 309 (יוני 1992)
 8. "רשות נחל הירקון: המסגרת המשפטית להקמתה", הירקון קובץ מאמרים (בהוצאת רשות נחל הירקון) (אוגוסט 1995)
 9. מקורות בדיני איכות הסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים (1996)
 10. "ליישם את החוקים", מים והשקיה, גליון מס' 432 (אוקטובר 2002)
 11. "רשויות נחל - רשויות ניקוז טוב האחד מן השניים", אגמית - ביטאון מינהלת הכנרת, גליון מס' 160 (פברואר 2003)
 12. ראובן לסטר ואהוד חשן, סביבה, מינהל ומשפט בישראל, (חלק א')  מכון ירושלים לחקר ישראל (2003)
 13. ראובן לסטר ואהוד חשן, אמנות סביבתיות בינלאומיות וישראל, סימני חיים 2003 (פרומקין, חנין ואידלמן, עורכים), הוצ' בבל (2004).
 14. "חוק המים  הפוך בו והפוך בו וכולה בו", הנדסת מים נוזלים והשקיה, גליון 29 (ינואר  פברואר 2004).
 15. מסמך מדיניות לעתיד ים המלח - הפרק המשפטי, מכון ירושלים לחקר ישראל, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות (2004).
 16. אהוד חשן וראובן לסטר, סביבה, מינהל ומשפט בישראל- המנהל המרכזי חלק ב'), מכון ירושלים לחקר ישראל (2004)
 17. ראובן לסטר ואהוד חשן, שימוש בחקיקה בלתי ייעודית, לשמירה על שטחים חקלאים ופתוחים (2005)
 18. חקלאות נופית, שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים, הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל (פברואר 2006)
 19. אחרי המבול – עיריית חיפה נגד מנורה חב' לביטוח בע"מ, הנדסת מים מגזין המים הישראלי גיליון מס' 46 (יולי – אוגוסט 2006)

 

 


  

 

English Publications

 

 1. Criminal Restitution, A History of Its Past Use , 3 University of Richmond Law Review, 1970.
 2. The Closed Enterprise System (Mark Green, ed.), 1973.
 3. Reading D: Planning and Building or Building and Then Planning? 7 Israel Law Review, 1973.
 4. Considering the Victim: Readings in Restitution and Victim Compensation (ed. J. Hudson & B. Galloway), 1976.
 5. The Legal Framework for the Prevention and Control of Water Pollution in Israel, 1976. (Doctoral Dissertation).
 6. Quarrying in Israel: Administrative Roulette, 2 Environmental Policy and Law 39, 1976.
 7. Lake Kinneret and the Law, 12 Israel Law Review 88, 1977.
 8. Environmental Protection in Israel: Taming the Wild East, Selected Papers on the Environment in Israel, 1977.
 9. Legal Aspects of Water Quality Management in Israel, Water Management Under Conditions of Scarcity (Shuval, ed.), 1980.
 10. Remedies for Air Pollution Damage to Agriculture, Developments in Ecology and Environmental Quality (Shuval, ed.), Vol. II, 1983.
 11. Observations: Public Participation in Environmental Problems, Israel-Land and Nature, Vol. 9, No.1 (Shadur, ed.), 1983.
 12. River Authorities in Israel: A Comparison of Different Models, Proceedings of the Fourth International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences, Vol. IV-A, 681 (M. Luria, ed.), 1989.
 13. David and Goliath in Development: Small Communities Versus Giant Enterprises, 19 Public Health Reviews, 323, 91/92.
 14. Right to Know in Israel Environmental Law, Proceedings of the Fifth International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences, Vol. V-A, 442 (Gasith & Fattal, eds.), 1992.
 15. Mesothelioma Mortality Among Former Asbestos-Cement Workers in Israel, 1953-90, 28 Israel Journal of Medical Sciences 543, Aug.-Sept. 1992.
 16. Medical Findings in Nickel-Cadium Battery Workers, 28 Israel Journal of Medical Sciences 578, Aug.-Sept. 1992.
 17. Exposure of Workers to Toxic Substances and Physical Hazards: The Law in Theory and Practice, 28 Israel Journal of Medical Sciences 681, Aug.-Sept. 1992.
 18. Environmental Law in Israel, International Encyclopaedia of Laws, Suppl. 5 (Kluwer Publishers) 1993, updated to 1998.
 19. Environmental Law in Israel Today, "Our Shared Environment" (Twite & Isaac eds.) 1994.
 20. Unnatural Privatization of a Natural Resource, Proceedings of the Sixth International Conference of the Israel Society for Ecology and Environmental Quality Sciences, Vol. A/B, 368 (Steinberger ed.), 1996.
 21. Reuse of Effluent: Israel as a Model, Modern Agriculture and the Environment (D. Rosen, E. Tel-Or, Y. Hadar, Y. Chen,eds.) (Kluwer) 1997.
 22. Cancer in Thirty-nine Nuclear Industry Workers : A Preliminary Report, Environmental Health Perspectives Supplements Radiation and Human Health, Volume 105, Supplement 6, 1511 (Hook & Luciers, eds.) December 1997.
 23. Commentary: A Scientific Panel for Determining Health Effects among Radiation Workers at Israel’s Nuclear Research Facilities, Environmental Health Perspectives Supplements Radiation and Human Health, Volume 105, Supplement 6, 1595, (Hook & Luciers, eds.) December 1997.
 24. Catchment Basin Management of Water, Environmental Challenges (Belkin & Gabbay eds.) Kluwer 2000 (appears also in Water, Air & Soil Pollution Vol 123 (2000).
 25. A review of environmental and occupational exposure to asbestos in Israel, 29 Public Health Reviews 247 (2001).
 26. Water Flowing Under the Law, Dr. Richard Laster, Dan Livney, Joel Gat, Food Security Under Water Scarcity in the Middle East: Problems and Solutions (Hamdy and Monti, eds.) 2004.
 27. The Sound of One Hand Clapping: Limitations to Integrated Resources Water Management in the Dead Sea Basin, Dr. Richard Laster, Dan Livney, Darrin Holender, 123 Pace Environmental Law Review Volume 22, Number 1, Spring 2005.
 28. Coastal Protection, 205 Environmental Policy and LawVolume35, Number 4-5, October 2005.
 29. Laster, R., Berman, T., Page, T. (2007), Cellular Antennas: Applying Democratic Principles with Precaution, Environmental Policy and Law 37,1: 45.

 

קראו פחות