ערעור על ציון בחינה - תשפ"ב

תלמיד/ה המעוניין/ת לערער על ציון בחינה מתבקש/ת למלא את הטופס להלן.
שימו לב כי הערעור מוגש בצורה אנונימית ויש להקפיד על מס' זהות נכון (השם המלא והאימייל של התלמיד/ה אינם מועברים למרצה אלא נשמרים במזכירות בלבד לצורך בירורים).

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את  נוהל הערעורים של הפקולטה.
שימו לב כי לפי נוהל הערעורים של הפקולטה ניתן להגיש ערעור על ציון בחינה בתוך 72 שעות מן המועד שבו המחברות זמינות או ממועד פרסום פתרון הבחינה, לפי המאוחר.  ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא ייבדק. האחריות על העמידה בזמנים היא של התלמיד/ה.


נא לשים לב להוראות תקנון הפקולטה בנושא הגשת ערעורים ובפרט הוראות אלה:
פרק ח', סעיף 6.3 לתקנון הפקולטה: "נימוקי הערעור יתייחסו אך ורק לפגמים בולטים שנפלו בבדיקת הבחינה, כגון טעות בחישוב הציון או התעלמות מתוכן התשובה. יש להימנע מנימוקים שאינם שייכים לעניין, כגון, שאי קבלת הערעור תגרום קשיים מיוחדים למערער, או שנסיבות אישיות מנעו מהמערער להתכונן כראוי לבחינה".
בדיקת הערעור עשויה לגרור העלאה או הורדה של ציון הבחינה, והיא איננה מוגבלת לטיעונים שהועלו בנימוקי הערעור או לתשובות לשאלות אליהן התייחס הערעור.


כל הערעורים המוגשים מגובים ונשמרים במערכת. בכל מקרה של בעיה בהגשת הערעור (כגון ערעור שלא הגיע ליעדו) יש לפנות בציון שם מלא, מספר זהות ותאריך הגשת הערעור למייל yaelo@savion.huji.ac.il


 את הערעורים יש להגיש אך ורק מדפדפן כרום. 

במקרה של הודעת שגיאה לאחר המשלוח - נסו לשלוח ללא שימוש בגרשיים כלל.

הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
הרשימה ממויינת לפי שם הקורס
השם אינו מועבר למרצה
בחינות ממוחשבות ניתנות לצפיה במודל בחינות.
במבחן ממוחשב יש להשאיר שדה זה ריק
נא לצרף את מחברת הבחינה הסרוקה. במקרה של מבחן ממוחשב אין לצרף קובץ, למרצה יש גישה למחברת הבחינה.
גודל קובץ מירבי: 20 MB
סיומות קובץ מותרות: pdf
נימוקי הערעור מוגבלים ל-500 מילים.
למייל זה יגיע העתק הערעור. האימייל לא מועבר למרצה.