ארועים קרובים

<embed>

אירוע החזרה הכללית לתחרות המשפט המבוים של בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג