האתגרים של חקיקה בנושא הגנת סייבר - על טיוטת חוק הסייבר החדש

תאריך: 
א', 25/11/2018
מיקום: 
המכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים

Challenges of Cyber Security Legislation – On the New Draft Cybersecurity Law

12:00-12:15 – Greetings
Yuval Shany
, The Hebrew University of Jerusalem
Liron Tzur, Israel Tech Policy Institute

12:15-12:30 – Cyber Security: Challenges and Solutions
Igal Luna
, Head, National Cyber Directorate

12:30-13:30 – Lunch

13:30-14:45 – Domestic Cybersecurity Regimes
Laurent Bernart
, Policy Analyst, OECD
Gabriel Taran, Assistant General Counsel for Cybersecurity, DHS Office of the General Counsel 
Amit Ashkenazi, Legal Advisor, National Cyber Directorate 
Lokke Moerel, Tilburg University and the Dutch Cyber Security Council

14:45-15:00 – Coffee Break

15:00-16:30 – Cybersecurity and Privacy – Dilemmas and Solutions
Moderator: Maury Shenk, Steptoe and Johnson
Managing Director, Israel Tech Policy Institute
Rachel Aridor-Hershkovitz, The Israel Democracy Institute

Open Public Discussion:

16:30-17:00 – Coffee Break

17:00-18:30 – Public Discussion – Promoting Cybersecurity and the Law
Moderator: Tehilla Shwartz Altshuler, The Hebrew University of Jerusalem and the Israel Democracy Institute

 

Please Register Here.

לפרטים נוספים