ארועים קרובים

<embed>

החזרה הכללית של משלחת תלמידי הפקולטה למשפטים לתחרות המשפט המבוים של בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג (ICC)