Upcoming Events Style

המשפט המבוים לשנת תשפ"א - פגיעה בפרטיות בימי מגפה חציית קו אדום או רע הכרחי?

תאריך: 
ד', 30/06/202116:30
מיקום: 
אולם המשפט המבוים, בניין וולפסון, הפקולטה למשפטים
משפט מבוים