ארועים קרובים

<embed>

המשפט המבוים ע"ש עו"ד יונה בלטמן ז"ל