הרצאת סאקר השנתית, בנושא: ״How are Marriages Like Corporations?״