Upcoming Events Style

השלכות הכניסה לתוקף של ה-GDPR על חובותיהם של גופים מסחריים בישראל

תאריך: 
ה', 25/01/201816:30-19:00
מיקום: 
אוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, בית מאירסדוף, חדר 502.

 

"שולחן עגול" משותף של מרכז מחקר הסייבר באוניברסיטה העברית ומשרד עו"ד שיבולת ושות'

מידע נוסף וסדר יום מלא ניתן למצוא כאן ובקובץ המצורף. 

מוזמנים/ות להירשם ליום העיון כאן.

השלכות הכניסה לתוקף של ה-GDPR על חובותיהם של גופים מסחריים בישראל