השסע בין יהודים וערבים בישראל: גורמים ודרכי התמודדות