ארועים קרובים

<embed>

חוק יסוד הלאום: השלכות חברתיות ומשפטיות