יום עיון בנושא: מבטים פרופסיונליים על חוק הסדר התדיינויות במשפחה

תאריך: 
ג', 21/03/2017
ראה גם: ימי עיון
מיקום: 
בית מאירסדורף, חדר 405

יום עיון בנושא: מבטים פרופסיונליים על חוק הסדר התדיינויות במשפחה