ארועים קרובים

<embed>

מדינת ישראל נ' ראש הממשלה: היבטים חוקתיים - דיון בהשתתפות הקהל