מדינת ישראל נ' ראש הממשלה: היבטים חוקתיים - דיון בהשתתפות הקהל