ארועים קרובים

ראו עוד<embed>

מחוקק כל יכול? על מגבלות המחוקק וגבולות החקיקה