ערב עיון בעקבות ספרו של בנימין פורת, צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל