Upcoming Events Style

מפגש הסדנה המתקדמת במשפט עברי

תאריך: 
ג', 04/05/202118:30
מיקום: 
ZOOM meeting

 

פוסטרים ועוגות חתונה: על המתח בין איסור הפליה לבין כיבוד המצפון והדת

פרופ' רונן אברהם, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב; פרופ' דני סטטמן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה.

לרשימת המפגשים המלאה