ארועים קרובים

<embed>

ערב עיון בנושא: "עוולות טרום לידתיות" בהתבבסס על ספרו של ד"ר אסף פוזנר