ערב עיון לכבוד פרסום הספר "פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות" מאת ד"ר רונן פוליאק