ארועים קרובים

<embed>

ערב עיון לכבוד צאת הספר "הממשלה: הרשות המבצעת, פירוש לחוק יסוד: הממשלה"