ארועים קרובים

<embed>

המסגרות הבלתי נראות של המשפט הבינלאומי - קוגניציה חברתית וייצור ידע בתהליכים משפטיים בינלאומיים