Upcoming Events Style

מה שווה הרובוט הזה אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו? מכונות חכמות פוגשות משפט אנושי

תאריך: 
ב', 25/11/201909:00
מיקום: 
בית ציוני אמריקה, תל אביב

פישר בכר לוגומכרז הסייבר לוגו

דיונים רבים מוקדשים לחזון עתידני לפיו רובוטים בעלי בינה עצמאית יבצעו פעולות יומיומיות ויחליפו את בני האדם בהיבטים רבים של הקיום האנושי.

ואולם, טכנולוגיות של בינה מלאכותית (Artificial Intelligence) מוטמעות כבר כיום במוצרים ובשירותים רבים, ומעוררות שאלות והתלבטויות משפטיות המחייבות תשובה עדכנית.

מטרתו של כנס זה היא לדון באתגרים של מפתחי טכנולוגיות בינה מלאכותית, של עסקים שמטמיעים אותה במוצרים ובשירותים המוצעים לציבור, ושל רגולטורים האמונים על הפיקוח על מוצרים ושירותים כאלה. הכנס יעסוק בדוגמאות קיימות וממשיות מתחומים מסחריים שונים דוגמת תחבורה, ביטוח ופיננסים ורפואה, בהם בינה מלאכותית משחקת כבר עתה תפקיד ניכר, גם אם טרם החליפה לחלוטין את הגורם האנושי.

האם חלות על המפתח חובות משפטיות ביחס לקביעת "גבולות הגזרה" של פעולת הלמידה העצמאית של המכונה? כיצד ניתן לקבוע שבינה מלאכותית ביצעה פעולה שיש בצידה חובה משפטית? מי אחראי לנזק שגרמה המכונה החכמה? מה תוקפו של הסכם שנכרת מול סוכן שאינו אנושי? שאלות אלה ועוד תהיינה במרכז הכנס שישלב דוברים מתחום המשפט, הרגולציה והמעשה הטכנולוגי.

להרשמה לחצו כאן.

 

תכנית הכנס:

09:00 – התכנסות וארוחת בוקר

09:30 – דברי פתיחה

                ד"ר תמר ברנבלום, מנהלת המחקר, מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית

                עו"ד עמית דת, ראש תחום סייבר וטכנולוגיות מידע, FBC & Co.

09:45 – דוברים   

                האתגרים המשפטיים העכשוויים של בינה מלאכותית

                ד"ר עמרי רחום-טוויג, עורך דין, מחלקת סייבר וטכנולוגיות מידע, FBC & Co.

                בינה מלאכותית בסקטור הפיננסי

                ענת אבני-פאפו, מנהלת החדשנות, מנורה מבטחים

                מודל מוצע לאסדרת רכבים אוטונומיים באוריינטציה טכנולוגית

                גדי פרל, עמית מחקר, מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית

                מבט עתידי להגנת הסייבר בעולם הבינה המלאכותית במגזר הרפואה

                דנית ליבוביץ'-שטי, ראש מחלקת סייבר באגף ה-CTO, היחידה הטכנולוגית, מערך הסייבר הלאומי

11:30 – פאנל שאלות ותשובות

 

למידע נוסף