טקס הענקת פרס יקיר הפקולטה למשפטים לפרופ׳ יעקב נאמן, 15.6.14