סיווג אירועים

כנס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה 2017

מיקום: 
מלון רמת רחל, ירושלים
ד', 17/05/2017 - 09:00 עד ה', 18/05/2017 - 18:30

פשיעה, קורבנוּת ומערכת אכיפת החוק: היבטים מקומיים ובינלאומיים

תכנית הכנס בקובץ המצורף.

המועד האחרון להרשמה הוארך ליום 10.4.2017.* רישום לכנס ייעשה באמצעות הטופס הרצ'ב בצירוף משלוח המחאה בדואר לגב' בלהה כהן. לשאלות בנושא ההרשמה יש לפנות לבלהה כהן בטלפון: 02-5882502.    

מפגש הסדנה במשפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

מיקום: 
חדר יעל, המכון לקרימינולוגיה
ד', 10/05/2017 - 10:30 עד 12:00

 

עמית אשכנזי

תפקידו המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטים

חומר קריאה: החלטת הממשלה 2444החלטת ממשלה 2443עקרונות הCERT הלאומי

הרצאת אורח: פרופ' ג'אמס אנאיה - הכח של רעיונות: הצהרת האו"ם בדבר זכויות עמים ילידים

מיקום: 
בית מאירסדוף, הר הצופים
ג', 28/03/2017 - 18:00

הרצאת אורח: פרופ' ג'אמס אנאיה, דיקן, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת קולורדו; לשעבר הדווח המיוחד של האו"ם בנושא זכויות עמים ילידים - הכח של רעיונות: הצהרת האו"ם בדבר זכויות עמים ילידים