המזכירות לענייני תלמידים

שעות פעילות המזכירות

צוות המזכירות מלווה את תלמידי/ות הפקולטה החל בייעוץ למועמדים ובהכוונתם ועד לטקס הענקת התעודות. ניתן ליצור קשר בכל עת בדואר אלקטרוני והצוות ישיב על שאלות או יפנה לגורמים הרלוונטיים.


מזכירות הפקולטה פועלת כמזכירות לענייני הוראה, כמזכירות לענייני תלמידים וכמזכירות החוגים משפטים וקרימינולוגיה.


נושאים בטיפולה של מזכירות הפקולטה: מינהל התלמידים בפקולטה, הכנת תכניות הלימודים; ארגון יום פתוח וקבלות פנים למועמדים חדשים, ליווי וקליטה של תלמידים חדשים, ארגון הייעוץ והרישום הממוחשב, בדיקה וקליטה של טופסי הלימודים, ניהול תיקי התלמידים, ארגון הבחינות, דיווח ציונים, טקסי מצטיינים, הכנת רשימות המסיימים, ארגון של טקסי הענקת תעודות לבוגרים ולמוסמכים, אישורי לימודים, בקשות מיוחדות, מלגות, הקצאת שטחי הוראה, עריכת שנתון הפקולטה, ריכוז ועדות: ועדת ההוראה, ועדה ללימודים מתקדמים, ועדת מלגות ומועצת הפקולטה ועוד.

 

פרטים ליצירת קשר

טלפון:  02-5882532,  02-5882536

דוא"ל: webalaw@savion.huji.ac.il

 

הילה גנור
מזכירה לענייני הוראה - מנהלת המשרד
פניה למזכירות תלמידים
5882533

 
     

ענבל פלקון
עוזרת לענייני הוראה ותלמידים
פניה למזכירות תלמידים
5880347

 
    
ססיל שרון
רכזת לענייני תואר בוגר
ייעוץ למועמדים ולתלמידים; ייעוץ בתכניות הלימודים; הרשמה לתכנית משותפת; ייעוץ וקבלה לשנה ב'; סגירת תואר בוגר; אישור להתמחות; אישור על סיום תואר בוגר.
פניה למזכירות בענייני בוגר
5881208
 
    
פאולה צמח
רכזת לענייני תואר מוסמך
ייעוץ למועמדים ולתלמידים לתואר שני במשפטים ובקרימינולוגיה; סגירת תואר מוסמך; מידע על מלגות; מתן אישורים וגיליונות ציונים לתלמידים לתואר מוסמך; ריכוז התאמות בבחינות.
פניה למזכירות בענייני מוסמך
5882545
 
    
שרה בועזיז
מזכירה לענייני תלמידים
ייעוץ והכוונה ראשוניים בענייני תלמידים ולימודים; בירורים הנוגעים לציונים; ערעורים; אישורי לימודים; גיליון ציונים רשמי; תדפיסי לימודים פנימיים; הגשת עבודות סמינריוניות; תדפיס לימודים וגיליונות ציונים לחו"ל.
פניה למזכירות בענייני בוגר
5882655
 

 

לאימות תעודות אקדמיות אשר ניתנו על ידי הפקולטה לחצו כאן