המזכירות לענייני תלמידים

שעות פעילות המזכירות

צוות המזכירות מלווה את תלמידי/ות הפקולטה החל בייעוץ למועמדים ובהכוונתם ועד לטקס הענקת התעודות. ניתן ליצור קשר בכל עת בדואר אלקטרוני והצוות ישיב על שאלות או יפנה לגורמים הרלוונטיים.
מזכירות הפקולטה פועלת כמזכירות לענייני הוראה, כמזכירות לענייני תלמידים וכמזכירות החוגים משפטים וקרימינולוגיה.


נושאים בטיפולה של מזכירות הפקולטה: מינהל התלמידים בפקולטה, הכנת תכניות הלימודים; ארגון יום פתוח וקבלות פנים למועמדים חדשים, ליווי וקליטה של תלמידים חדשים, ארגון הייעוץ והרישום הממוחשב, בדיקה וקליטה של טופסי הלימודים, ניהול תיקי התלמידים, ארגון הבחינות, דיווח ציונים, טקסי מצטיינים, הכנת רשימות המסיימים, ארגון של טקסי הענקת תעודות לבוגרים ולמוסמכים, אישורי לימודים, בקשות מיוחדות, מלגות, הקצאת שטחי הוראה, עריכת שנתון הפקולטה, ריכוז ועדות: ועדת ההוראה, ועדה ללימודים מתקדמים, ועדת מלגות ועוד.

 

פרטים ליצירת קשר

טלפון:  02-5882532,  02-5882536

דוא"ל: webalaw@savion.huji.ac.il

 

מיכל נוה

ראש תחום הוראה ותלמידים – מנהלת מזכירות ההוראה (טל: 02-5882533)

ניהול צוות  מזכירות לענייני הוראה ותלמידים  של הפקולטה ואחריות על ביצוע התפקידים המוטלים על המזכירות כגון:
טיפול אקדמי ומנהלי בתלמידי תואר ראשון ושני, ריכוז הטיפול בבניית תכנית הלימודים השנתית לכלל החוג למשפטים ועוד.

 

נופר דלל-זינו

עוזרת לענייני הוראה ותלמידים (טל': 02-5880347)

 • טיפול במערכת הרישום – ניהול ההקצאות, מעקב אחר הגרלות ותפוסות בקורסים
 • אחריות על עדכון שנתון הפקולטה למשפטים
 • שיבוץ אולמות ההוראה לקורסים וכן פעילויות נוספות כגון ימי עיון, כנסים, השתלמויות 
 • טיפול בתקלות תשתית באולמות ההוראה ובכיתות באמצעות הגורמים הרלבנטיים
 • ריכוז הטיפול כן מעקב שוטף ובקרה אחר עדכון מערכת הסילבוסים.

 

שרה בועזיז

רכזת הבחינות (טל: 02-5883377)

אחראית על ניהולו התקין של מערך הבחינות בפקולטה.

 • ריכוז עבודת המשגיחים בפקולטה: שיבוץ והקצאת משגיחים לבחינות הפקולטה, הנחייתם והדרכתם
 • פיקוח ובקרה בימי הבחינות על מהלכן התקין
 • שיבוץ בחינות במועדים מיוחדים.
 • טיפול בשאלוני בחינה ובכלל זה: הזנת שאלוני הבחינות למערכת מודל הבחינות.

 

ססיל שרון

רכזת לימודי בוגר (טל: 02-5881208)

מרכזת את הטיפול בפניות תלמידי שנים ג' ו-ד' וכן:

 • אישורים על מועדים מיוחדים לתלמידי בוגר 
 • אישורים לראיונות ולהתמחות
 • סגירות תארים וטקסים 
 • דיווח ציוני קליניקות, כתבי עת, תחרויות 
 • טיפול בקבלת תלמידים לשנים מתקדמות
 • הזנת זיכויים בגין קורסים שנלמדו במסגרת תכנית חילופי הסטודנטים.

 

נוי בן שושן  

מנהלנית הוראה ותלמידים (טל: 02-5882655)

מרכזת את הטיפול בפניות תלמידי שנה ב' ובזאת גם – 

דיווח ציונים וטיפול בערעורים בקורסי החובה של שנה ב', אשכול ראשי, אשכול בינתחומי וקורסי בחירה.

 

חני שטרית

מ"מ מנהלנית הוראה ותלמידים (טל: 02-5881884)

מרכזת את הטיפול בפניות תלמידי שנה א', ובזאת גם – 

דיווחי ציונים וטיפול בערעורים בקורסי החובה של שנה א', אשכול משווה וקורסים סמינר.

 

פאולה צמח

 רכזת לימודי מוסמך (טל: 02-5882545)

 • מרכזת את הטיפול בתלמידי מוסמך ותלמידי המסלול המואץ 
 • רשימת הדיקן של התואר המוסמך
 • מועדים מיוחדים לתלמידי מוסמך
 • מרכזת את הטיפול בהתאמות בבחינות (יחידת הנגישות, היחידה לאבחון וטיפול בסטודנטים לקויי למידה וכד') 
 • דיווח ציונים בקורסי החובה למוסמך, סדנאות, קורסי אנגלית (שאינם מרוכזים)
 • סגירת תארי המוסמך
 • טיפול וארגון טקס סיום המוסמך.

 

שני רבינוביץ

רכזת תכניות בינלאומיות (טל: 02-5880044)

מרכזת את הרישום לתכניות חילופי סטודנטים ותכניות המוסמך באנגלית וכן:

ריכוז הטיפול בקורסי אנגלית מרוכזים (מרצים אורחים), דיווח ציונים וטיפול בערעורים.

 

רוח - שיר כהן

מינהלנית הוראה ותלמידים (טל': 02-54-94867)

מרכזת את הטיפול במערכת הזמנת האישורים ובזאת גם:

 • תרגום תעודות בוגר, מוסמך
 • סיוע למערך ההשגחה בבחינות.

 

תמי קריכלי וגל רפיח

דלפק מזכירות ההוראה

טל: 02-5882532 / 02-5882536

 • טיפול בהפקת גיליונות ציונים, אישורי זכאות ואישורים נוספים על פי הזמנה
 • מענה טלפוני במזכירות וניתוב הפניות לגורם המתאים