המזכירות לענייני תלמידים

שעות פעילות המזכירות

צוות המזכירות מלווה את תלמידי/ות הפקולטה החל בייעוץ למועמדים ובהכוונתם ועד לטקס הענקת התעודות. ניתן ליצור קשר בכל עת בדואר אלקטרוני והצוות ישיב על שאלות או יפנה לגורמים הרלוונטיים.


מזכירות הפקולטה פועלת כמזכירות לענייני הוראה, כמזכירות לענייני תלמידים וכמזכירות החוגים משפטים וקרימינולוגיה.


נושאים בטיפולה של מזכירות הפקולטה: מינהל התלמידים בפקולטה, הכנת תכניות הלימודים; ארגון יום פתוח וקבלות פנים למועמדים חדשים, ליווי וקליטה של תלמידים חדשים, ארגון הייעוץ והרישום הממוחשב, בדיקה וקליטה של טופסי הלימודים, ניהול תיקי התלמידים, ארגון הבחינות, דיווח ציונים, טקסי מצטיינים, הכנת רשימות המסיימים, ארגון של טקסי הענקת תעודות לבוגרים ולמוסמכים, אישורי לימודים, בקשות מיוחדות, מלגות, הקצאת שטחי הוראה, עריכת שנתון הפקולטה, ריכוז ועדות: ועדת ההוראה, ועדה ללימודים מתקדמים, ועדת מלגות ועוד.

 

פרטים ליצירת קשר

טלפון:  02-5882532,  02-5882536

דוא"ל: webalaw@savion.huji.ac.il

 

מיכל נוה
ראש תחום הוראה ותלמידים מנהלת צוות המזכירות לענייני הוראה ותלמידים של הפקולטה, ריכוז עבודת וועדת ההוראה הפקולטאית, בניית תכנית הלימודים, רשימת דיקן, טיפול בבעיות אקדמיות חריגות ובעיות פרט.
02-5882533

 
    
ססיל שרון
רכזת לענייני תואר בוגר
ייעוץ למועמדים ולתלמידים; ייעוץ לקראת הרשמה ללימודים ובניית מערכת לימודים; ייעוץ וקבלה לשנה ב'; סגירת תואר בוגר; אישור להתמחות; אישור על סיום תואר בוגר; מועדים מיוחדים; פטורים וזיכויים; טיפול בבקשות תלמידים; אישור לראיונות.
02-5881208
 
    
פאולה צמח
רכזת לענייני תואר מוסמך
ייעוץ למועמדים ולתלמידים לתואר שני במשפטים ; חידושי לימודים; סגירת תואר מוסמך ; ריכוז התאמות בבחינות.
02-5882545
 
    
הילה טיירי
מינהלנית הוראה ותלמידים
מרכזת הטיפול בקורסי שנה א' בוגר וסמינרים, בירורים הנוגעים לקבלת ציונים, הגשת עבודות סמינריוניות ורישום לקורסי אשכול משווה.
02-5881884
 
    
שרה בועזיז
רכזת בחינות
02-5882655