המזכירות לענייני תלמידים

שעות פעילות המזכירות

צוות המזכירות מלווה את תלמידי/ות הפקולטה החל בייעוץ למועמדים ובהכוונתם ועד לטקס הענקת התעודות. ניתן ליצור קשר בכל עת בדואר אלקטרוני והצוות ישיב על שאלות או יפנה לגורמים הרלוונטיים.
מזכירות הפקולטה פועלת כמזכירות לענייני הוראה, כמזכירות לענייני תלמידים וכמזכירות החוגים משפטים וקרימינולוגיה.


נושאים בטיפולה של מזכירות הפקולטה: מינהל התלמידים בפקולטה, הכנת תכניות הלימודים; ארגון יום פתוח וקבלות פנים למועמדים חדשים, ליווי וקליטה של תלמידים חדשים, ארגון הייעוץ והרישום הממוחשב, בדיקה וקליטה של טופסי הלימודים, ניהול תיקי התלמידים, ארגון הבחינות, דיווח ציונים, טקסי מצטיינים, הכנת רשימות המסיימים, ארגון של טקסי הענקת תעודות לבוגרים ולמוסמכים, אישורי לימודים, בקשות מיוחדות, מלגות, הקצאת שטחי הוראה, עריכת שנתון הפקולטה, ריכוז ועדות: ועדת ההוראה, ועדה ללימודים מתקדמים, ועדת מלגות ועוד.

 

פרטים ליצירת קשר

טלפון:  02-5882532,  02-5882536

דוא"ל: webalaw@savion.huji.ac.il

 

ססיל שרון

ראש תחום הוראה ותלמידים (טל: 02-5882533)

ניהול צוות המזכירות לענייני הוראה ותלמידים  

טיפול אקדמי ומנהלי בתלמידי תואר ראשון ושני

ריכוז הטיפול בבניית תכנית הלימודים

בניית רשימת מצטייני דיקן לתלמידי בוגר ועוד.

 

נופר דלל-זינו

עוזרת לענייני הוראה (טל': 02-5880347)

טיפול במערכת הרישום – ניהול ההקצאות, מעקב אחר הגרלות ותפוסות בקורסים

אחריות על עדכון שנתון הפקולטה למשפטים

שיבוץ אולמות ההוראה לקורסים

טיפול בתקלות תשתית באולמות ההוראה ובכיתות באמצעות הגורמים הרלבנטיים

ריכוז הטיפול במערכת הסילבוסים ועוד.  

 

נטע איצקוביץ

רכזת תלמידי בוגר (טל: 02-5881208)

ניהול צוות המנהלניות המטפלות בתלמידי בוגר  

טיפול בבקשות חריגות מול סגן הדיקן  

טיפול בבקשות למועדים מיוחדים  

סגירת תארים ארגון טקס מצטיינים וטקס בוגר  

מתן אישורים להתמחות ועוד.  

 

פאולה צמח

רכזת תלמידי מוסמך (טל: 02-5882545)

טיפול בתלמידי מוסמך והמסלול למצטיינים למוסמך במשפטים

בניית רשימת הדיקן של התואר המוסמך

טיפול במועדים מיוחדים לתלמידי מוסמך

הטיפול בהתאמות בבחינות לתלמידי בוגר ומסומך (יחידת הנגישות, היחידה לאבחון בלקויות למידה וכד') 

דיווח ציונים בקורסי החובה למוסמך ובקורסים בהם מטלה שאינה בחינה

סגירת תארי המוסמך

ארגון טקס מוסמך

דיווח ציונים בתכנית מואצת.

 

שרה בועזיז

רכזת בחינות (טל: 02-5883377)

אחראית על ניהולו התקין של מערך הבחינות בפקולטה

ריכוז עבודת המשגיחים בפקולטה: שיבוץ והקצאת משגיחים לבחינות הפקולטה, הנחייתם והדרכתם

פיקוח ובקרה בימי הבחינות  

שיבוץ בחינות במועדים מיוחדים

טיפול בשאלוני בחינה ובכלל זה: הזנת שאלוני הבחינות למערכת מודל הבחינות

פתיחת מחברות לאחר דיווח ציונים.

 

שני רבינוביץ

רכזת תכניות בינלאומיות (טל: 02-5880044)

רישום לתכניות חילופי סטודנטים ותכניות המוסמך באנגלית 

טיפול בקורסי אנגלית מרוכזים (מרצים אורחים), דיווח ציונים וטיפול בערעורים .

 

הילה טיירי

מנהלנית הוראה ותלמידי שנה א' (טל: 02-5881884)

טיפול בפניות תלמידי שנה א'

טיפול בקורסי החובה של שנה א'

אחריות על בניית מערכות תלמידי שנה א'.

 

נוי בן שושן  

מנהלנית הוראה ותלמידי שנה ב' (טל: 02-5882655)

טיפול בפניות תלמידי שנה ב'

טיפול בקורסי החובה של שנה ב' ואשכולות (חובה ובינתחומי).

 

חני שטרית

מ"מ מנהלנית הוראה ותלמידי שנה ג' ו-ד' (טל: 02-5882536)

טיפול בתלמידי שנה ג' ו-ד'

מתן אישורים לראיונות בשנה ג' (טופס 1)

סגירת תואר בחוג למשפטים.

 

מירי גורליק

מנהלנית הוראה ותלמידים כללית

טיפול בקורסי בחירה

טיפול בסמינרים

סיוע בדלפק המזכירות, במענה טלפוני והנפקת אישורים.

 

רוח - שיר כהן

מנהלנית הוראה ותלמידים כללית (טל': 02-5494867)

סיוע בדלפק המזכירות, במענה טלפוני והנפקת אישורים

תרגום תעודות בוגר ומוסמך

הנפקת תעודות חלופיות ועוד.

 

דלפק המזכירות

טל: 02-5882532 

מענה טלפוני וניווט הפניות

הנפקת אישורים כגון גיליון ציונים, אישור זכאות ועוד.