ייעוץ

יועצים לתואר בוגר

יעל וקסמן (yoetz.boger.1@gmail.com) והילה מור זהבי (yoetz.boger.2@gmail.com) מכהנים כיועצים לתלמידים לתואר בוגר במשפטים. מומלץ לפנות אל היועצים בדוא"ל, לכתובות שלעיל. ניתן לקבוע בתיאום מראש פגישה טלפונית/זום.


תלמידים לתואר בוגר מוזמנים לפנות אל היועצים בנושאים הבאים: 

 • סוגיות המתעוררות ביחס למורים או לקורסים: היועצים יפעלו לפתרון בעיות המתעוררות ביחס לדרישות הלימוד בקורסים מסוימים. תלמידים מוזמנים לפנות אל היועצים רק לאחר שפנו אל צוות ההוראה בקורס הרלבנטי ולא נמצא הסדר מתאים.
 • סוגיות ביחס לתכנית הלימודים של תלמידים מסוימים: היועצים יפעלו לסייע לתלמידים לפתור בעיות המתעוררות ביחס לתכנית הלימודים שלהם, ככל שמדובר בסוגיות שאין להן פתרון ברור בתקנון הלימודים.
 • סיוע לתלמידים הנתקלים בקשיים בלימודים: היועצים יפעלו לסיוע לתלמידים המתקשים בלימודים, בשל נסיבות אישיות המקשות עליהם בתקופה מסוימת, או מסיבות אחרות, בתיאום עם המורים בקורסים הרלבנטיים.
 • נהלי הגשת בקשה לאישור רישום לקורסים חופפים בשעות הלימוד והודעה בדבר אכיפת האיסור על רישום לקורסים חופפים.
 • ייעוץ כללי בנוגע לבחירת קורסים, בחירה בתוכנית משולבת, ומיצוי מיטבי של הלימודים בפקולטה לרבות בהקשר של קבלה להתמחות או ללימודים גבוהים.

 

ככלל, היועצים אינם עוסקים בנושאים הבאים:

 • מועמדים: היועצים לתואר בוגר עוסקים רק בעניינים הקשורים לתלמידים הלומדים לתואר בוגר במשפטים בפקולטה. הם אינם עוסקים במועמדים שטרם התקבלו. היועצים גם אינם עוסקים בהכרה בלימודים קודמים למשל, בגין לימודי משפטים בפקולטה אחרת.
 • מועדי בחינה מיוחדים: בנושאים הקשורים לעניין זה יש לפנות סגן הדיקן באמצעות הגב' ססיל שרון במזכירות תלמידים ceciles@savion.huji.ac.il.
 • אי עמידה בתנאי המעבר משנה לשנה: בנושאים הקשורים לעניין זה יש לפנות לסגן הדיקן באמצעות הגב' ססיל שרון במזכירות תלמידים ceciles@savion.huji.ac.il.


פניות הנוגעות לקורס קונקרטי בו הנכם לומדים וכן בקשות לחפיפת קורסים או לחריגה כלשהי מכללי התקנון:

 • תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות א'-כ' - ליעל וקסמן yoetz.boger.1@gmail.com 
  תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות ל'-ת' -  להילה מור זהבי yoetz.boger.2@gmail.com
 • יש להקפיד על החלוקה האמורה, אלא אם קיים טעם מיוחד לסטות ממנה, אותו יש לציין בפנייה אל היועצים.
 • אין לפנות לשני היועצים ו/או לגורמים רלוונטיים במקביל מבלי ליידע את יתר המכותבים בדבר הטיפול החופף.

בכל עניין אחר, אתם מוזמנים לפנות לכל אחד מהיועצים - ניתן לקבוע בתיאום מראש פגישה טלפונית/זום.

  

ייעוץ לתלמידים ערבים בפקולטה

עו"ד לנא ורור, מנהלת התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים הערבים בפקולטה למשפטים
052-3759040 ; warwarlana@hotmail.com


  

יועץ/ת לתארים מתקדמים

היועץ לתואר מוסמך: פרופ' משה הירש,  moshe.hirsch@mail.huji.ac.il

 

טפסים ואישורים