ייעוץ

יועצים לתואר בוגר

יעל וקסמן (yoetz.boger.1@gmail.com) והילה מור זהבי (yoetz.boger.2@gmail.com) מכהנות כיועצות לתלמידים לתואר בוגר במשפטים. ד"ר גלי פרי  (Gali.perry@mail.huji.ac.ilמכהנת כיועצת לתלמידים לתואר בוגר בקרימינולוגיה. יש לפנות בדוא"ל, לכתובות שלעיל. ניתן לקבוע בתיאום מראש פגישה טלפונית/זום.תלמידים לתואר בוגר מוזמנים לפנות אל היועצות בנושאים הבאים: 

 • סוגיות המתעוררות ביחס למורים או לקורסים: היועצים יפעלו לפתרון בעיות המתעוררות ביחס לדרישות הלימוד בקורסים מסוימים. תלמידים מוזמנים לפנות אל היועצים רק לאחר שפנו אל צוות ההוראה בקורס הרלבנטי ולא נמצא הסדר מתאים.
 • סוגיות ביחס לתכנית הלימודים של תלמידים מסוימים: היועצות יפעלו לסייע לתלמידים לפתור בעיות המתעוררות ביחס לתכנית הלימודים שלהם, ככל שמדובר בסוגיות שאין להן פתרון ברור בתקנון הלימודים.
 • סיוע לתלמידים הנתקלים בקשיים בלימודים: היועצות יפעלו לסיוע לתלמידים המתקשים בלימודים, בשל נסיבות אישיות המקשות עליהם בתקופה מסוימת, או מסיבות אחרות, בתיאום עם המורים בקורסים הרלבנטיים.
 • נהלי הגשת בקשה לאישור רישום לקורסים חופפים בשעות הלימוד והודעה בדבר אכיפת האיסור על רישום לקורסים חופפים.
 • ייעוץ כללי בנוגע לבחירת קורסים, בחירה בתוכנית משולבת, ומיצוי מיטבי של הלימודים בפקולטה לרבות בהקשר של קבלה להתמחות או ללימודים גבוהים.

 

ככלל, היועצות אינן עוסקות בנושאים הבאים:

 • מועמדים: היועצות לתואר בוגר עוסקות רק בעניינים הקשורים לתלמידים הלומדים לתואר בוגר במשפטים בפקולטה. הן אינן עוסקות במועמדים שטרם התקבלו או בהכרה בלימודים קודמים למשל, בגין לימודי משפטים בפקולטה אחרת.
 • מועדי בחינה מיוחדים: בנושאים הקשורים לעניין זה יש להגיש בקשה דרך הטופס המקוון "בקשה למועד מיוחד".
 • אי עמידה בתנאי המעבר משנה לשנה: בנושאים הקשורים לעניין זה יש לפנות לסגן הדיקן באמצעות הגב' ססיל שרון במזכירות תלמידים ceciles@savion.huji.ac.il.


פניות הנוגעות לקורס קונקרטי בו הנכם לומדים וכן בקשות לחפיפת קורסים או לחריגה כלשהי מכללי התקנון:

 • תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות א'-כ' - לד"ר יעל וקסמן yoetz.boger.1@gmail.com 
  תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות ל'-ת' -  לגב' הילה מור זהבי yoetz.boger.2@gmail.com
 • יש להקפיד על החלוקה האמורה, אלא אם קיים טעם מיוחד לסטות ממנה, אותו יש לציין בפנייה אל היועצות.
 • אין לפנות לשני היועצות ו/או לגורמים רלוונטיים במקביל מבלי ליידע את יתר המכותבים בדבר הטיפול החופף.

בכל עניין אחר, אתם מוזמנים לפנות לכל אחת מהיועצות - ניתן לקבוע בתיאום מראש פגישה טלפונית/זום.

  

ייעוץ לתלמידים ערבים בפקולטה

עו"ד לנא ורור, מנהלת התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים הערבים בפקולטה למשפטים
052-3759040 ; warwarlana@hotmail.com


  

יועץ/ת לתארים מתקדמים

היועצת לתואר מוסמך: ד"ר קטיה זכרוב-אסף,  katya.assaf@mail.huji.ac.il

יועצת לתלמידים לתוארים מתקדמים בקרימינולוגיה: ד"ר גלי פרי, Gali.perry@mail.huji.ac.il 

טפסים ואישורים