ריכוז תכנית הלימודים

ריכוז תכנית הלימודים לתואר בוגר במשפטים

;

 

מבנה לימודי המשפטים בתכנית במשפטים עם חוג נוסף

 

תכנית רגילה

 

 

מבנה התכנית כאשר לומדים את המקסימום האפשרי בלימודי האשכולות

מבנה התכנית כאשר לומדים את המינימום הנדרש בלימודי האשכולות

  

מבנה התכנית כאשר לומדים את המקסימום האפשרי בלימודי האשכולות

מבנה התכנית כאשר לומדים את המינימום הנדרש בלימודי האשכולות

36 נ"ז

36 נ"ז

 

36 נ"ז

36 נ"ז

לימודי חובה שנה א

12 נ"ז

12 נ"ז

 

12 נ"ז

12 נ"ז

לימודי חובה שנה ב

6 נ"ז

6 נ"ז

 

6 נ"ז

6 נ"ז

לימודי חובה שנה ג

52 נ"ז

32 נ"ז

 

52 נ"ז

32 נ"ז

לימודי האשכול הראשי

2 נ"ז

2 נ"ז

 

2 נ"ז

2 נ"ז

לימודי האשכול במשפט משווה

4 נ"ז

4 נ"ז

 

6 נ"ז

6 נ"ז

לימודי האשכול הבין-תחומי

8 נ"ז

8 נ"ז

 

8 נ"ז

8 נ"ז

שני סמינריונים

---- ----   4-8 נ"ז 4-8 נ"ז

אבני פינה - לימודי בחירה כלליים

2 נ"ז
שיעורי בחירה
משפטיים באנגלית

15 נ"ז

 

18-14 נ"ז2

36-32 נ"ז

לימודי בחירה משפטיים הכוללים לפחות שני שיעורי בחירה משפטיים בשפה האנגלית3

120 נ"ז

115 נ"ז

 

142 נ"ז

142 נ"ז

סה"כ לימודים לתואר במשפטים


1. היקף הלימודים הכולל בתכנית במשפטים עם חוג נוסף בשני החוגים הוא 170 נ"ז לפחות (תלוי במבנה החוג האחר) מתוכם היקף לימודי המשפטים לתלמידי התכנית במשפטים עם חוג נוסף יהיה לפחות 115 נ"ז.
2. תלוי בהיקף הלימודים ב"אבני פינה".
3. חובת לימוד של שני שיעורי בחירה משפטיים בשפה האנגלית חלה על תלמידים שמתחילים לימודיהם בשנת תשע"ג. תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ג חייבים ללמוד לפחות שיעור בחירה משפטי אחד באנגלית. חובה זו חלה גם על תלמידי התכנית במשפטים עם חוג נוסף.

 

לנוחיותכם ניתן להוריד כאן טבלה לתכנון תכנית הלימודים האישית