משפט בינלאומי פומבי

Prof. Yuval Shany

פרופ' יובל שני

פרופ' מן המניין
מחזיק בקתדרה למשפט בינלאומי פומבי ע"ש הרש לאוטרפכט
חדר 209 | שעת קבלה: יום ג’ 17:30-18:30
02-5882541
מנהל אקדמי