פרופ' גיא הרפז

גיא הרפז
פרופ'
גיא
הרפז
דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה העברית
פרופ' חבר | הפקולטה למשפטים והמחלקה ליחסים בינלאומיים
מחזיק בקתדרה למשפט אירופאי ע"ש ארנולד ברכט
חדר 112
02-5882561
Guy.harpaz@mail.huji.ac.il

השכלה

תואר בוגר: אוניברסיטת לידס (התמחות דיני האיחוד האירופאי, שנת חילופין באוניברסיטת לוון, בלגיה).

תואר מוסמך ותואר דוקטורט, אוניברסיטת קיימברידג'. 

 

פרסומים מייצגים

G. Harpaz (2006), 'The Israeli Supreme Court in Search of Universal Legitimacy' 65(1) Cambridge Law Journal 7;

G. Harpaz (2009), 'The European Court of Justice and its Relations with the European Court of Human Rights: the Quest for Enhanced Reliance, Coherence and Legitimacy', 46/1 Common Market Law Review, 105; 

G. Harpaz (2009), 'Judicial Review by The European Court of Justice of UN "Smart Sanctions" Against Terror in the Kadi Dispute', 14/1 European Foreign Affairs Review, 65;  

G. Harpaz and A. Shamis (2010), 'Normative Europe and the State of Israel: An Illegitimate Eurotopia?', 48/3 Journal of Common Market Studies, 579-616; 

G. Harpaz (2011), 'The Role of Dialogue in Reflecting and Constituting International Relations: The Causes and Consequences of a Deficient European-Israeli Dialogue', 37/4 Review of International Studies 1857;

G. Harpaz (2015), ‘The EU Funding of Israeli Non-Governmental Human Rights Organisations: When EU External Governance Meets a Domestic Counter-Strategy’, 20/2 European Foreign Affairs Review;

G. Harpaz and Yuval Shany (2010), 'The Israel Supreme Court and the Incremental Expansion of the Scope of Discretion under Belligerent Occupation Law', 43/3 Israel Law Review 514.