המשפט המבוים באתיקה מקצועית

המשפט המבוים באתיקה מקצועית ע"ש עו"ד יונה בלטמן ז"ל, פרקליט המדינה ומבקר האוניברסיטה העברית, מתקיים מדי שנה במסגרת הקורס "אתיקה מקצועית לעורכי דין", המועבר ע"י עו"ד רוני גולן.

תלמידי הקורס טוענים בפני הרכב של 3 דיינים בסוגיות מתחום האתיקה המקצועית והפרופסיה המשפטית.