______________________________________________

57131e22219f5296140e6e73e46ec6d7

פירוט עמדות

עמדת נשים

העמדה פועלת בשיתוף פעולה עם שני ארגונים בעלי אוריינטציה פמיניסטית: איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וארגון איתך מעכי.

העבודה בעמדה היא ברובה מקוונת, המשימות מתקבלות מהארגונים ויכולות להיות במגוון נושאים כמו מחקר משפטי, משפט משווה, ניסוח ניירות עמדה וכו'. בנוסף, כחלק משיתוף הפעולה החדש עם ארגון איתך מעכי ייתכנו גם משימות נוספות כמו סיוע בקו החם לנשים בשוק העבודה, פרוייקט חדש המוקדם במזרח העיר בירושלים ועוד.

 

איגוד מרכזי הסיוע: ארגון ארצי הנותן מענה לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, בין אם בקו חם הפועל 24/7, סיוע וליווי להליכי חקירה והגשת תלונה ותמיכה רגשית לנפגעות. בנוסף, האיגוד פועל לקידום מדיניות וחקיקה ופה אנחנו נכנסות. העבודה היא תחת היועצת המשפטית של האיגוד- איילת רוזין.

 

איתך מעכי: משפטניות למען צדק חברתי. העמותה פועלת לקידום קולן של נשים המופלות בשל מאפיינים חברתיים, גיאוגרפיים, לאומיים וכלכליים. העמותה פועלת במישורים של קידום מדיניות, הגשת בג"צים ועבודה מול משרדי הממשלה וכן בשיתופי פעולה עם האו"ם לקידום יעדים בינלאומיים.

בנוסף, העמותה מפעילה קו חם לנשים בשוק העבודה, פועלת לקידום נשים ברשויות המקומיות ועוד.

 

עמדות סיוע לאוכלוסיית הסובלת מהתמכרות

למרכז ממ"י באים אנשים המתמודדים עם התמכרויות, ולמרכז יזה"ר מגיעה אוכלוסיה מגוונת הכוללת דרי רחוב, מכורים לסמים ונשים בזנות.

בשתי העמדות נעסוק במיצוי הזכויות של הפונים ועזרה משפטית-בירוקרטית לבעיות שונות שהתעוררו אצלם עקב מציאות החיים המורכבת אליה נקלעו.

שתי העמדות דורשות רצינות, התמדה ויכולת להתמודד עם סיטואציות מורכבות (כמובן שתמיד יש ליווי מקצועי שדואג למתנדבים).

 

עמדת הדרכות 

עמדת ההדרכות במרכז ברירה מורכבת מצוות של מתנדבים/ות ממשפטים שתפקידם לבנות ולהעביר תכנים על זכויות ונושאים משפטיים הקשורים לחיי יום-יום של אוכלוסיות שונות בעיר. המתנדבים/ות עובדים/ות יחד לבנות מערכים שלמים, בפורמט של הדרכות ובמדיה (כולל מצגות, הסברים בע"פ, תמונות וגרפיקה), מתוך מטרה להנגיש לאוכלוסיות זקוקות מידע חיוני על זכויות ועניינים משפטיים. שנה שעברה, גם בעת הקורונה, העמדה פעלה במרכזים ומתנ"סים שונים בעיר, בהעברת תכנים אלו לאוכלוסיית הגיל השלישי ובני נוער. השנה, העמדה שואפת להרחיב את פעילותיה לאוכלוסיות שונות, הכוללות בין היתר, נשים, מבקשי מקלט, המגזר הערבי, ועולים חדשים, על מנת לסייע לאוכלוסיות אלו בדרך של חשיפה והסברת הזכויות שמגיעות להן. הפעילות מתרחבת אף יותר לבניית תכנים וגרפיקה במדיה, במטרה להפיץ מידע זה ברשתות החברתית, ובכך להרחיב את קהל היעד שלנו.

 

עמדת השמה

בעמדה זו סטודנטים מובילים ומצטיינים עובדים על תיקים מול שותפים ועורכי דין בכירים במשרדים שיבולת וארדינסט. התיקים הינם פרו-בונו בעלי פרופיל חברתי גבוהה והסטודנטים עוזרים בתיק על כל שלביו, מהמחקר המשפטי הראשוני ועד ליווי מתקדם של התיק. הסטודנטים גם זוכים להעשרה מטעם עורכי הדין איתם הם עובדים וזוכים לחשיפה של עבודת השטח המעשית בפועל.

 

עמדות בתי המשפט

עמדות בתי המשפט - בעמדות אלו ייתנו המתנדבים סיוע ראשוני לבאי שערי בתי המשפט השונים במגוון סוגיות, ובכללן הגשת כתבי בי-דין, קריאת והבנת מסמכים, הדרכה בהתנהלות בתהליכים משפטיים ועוד. השנה העמדה תקיים פעולתה בבית הדין לענייני עבודה, ובלשכת ההוצאה-לפועל.