______________________________________________

שאיפות

 

"שאיפות" הוא פורום סטודנטיאלי א-פוליטי שהוקם בשנת 2002 בברכת הפקולטה למשפטים ובמאמציהם של תלמידים ובוגרים ערבים מהפקולטה למשפטים במטרה להעלות את רמת ההישגים הלימודיים ולעודד מצוינות בקרב הסטודנטים הערבים וכן לשלבם בחיי הפקולטה האקדמיים והחברתיים ולהגביר את מעורבותם בה.

לשם מימוש תכלית זו, מקדם הפורום פעילות אקדמית וחברתית בתוך הפקולטה למשפטים. במישור האקדמי, מקיים הפורום שיעורי עזר, הדרכות וקבוצות דיון במקצועות החובה בפקולטה לכל התלמידים הערבים מכל השנתונים ובפרט לתלמידי שנה א'. העזרה אינה מתמצה אך ורק ברמה הכללית, אלא חברי שאיפות עושים ככל האפשר להגיש עזרה אישית לכל דורש. עוד במסגרת הפעילות האקדמית, הפורום מייצג את הסטודנטים הערבים בפני מוסדות הפקולטה השונים, בהעלאת בעיות וקשיים שעמם מתמודדים סטודנטים ערבים בלימודיהם בפקולטה ובשיתוף הפקולטה מנסה למצוא פתרונות לבעיות ולקשיים אלו.

במסגרת הפעילות החברתית, שתכליתה להפיג את לחצי וקשיי הלימודים, מקדם הפורום פעילות חברתית מגוונת שכוללת בעיקר ערבי עיון בנושאים משפטיים, מסגרת המהווה במה טובה להבעת דעות וביקורת. עוד מקיים הפורום כמעט מדי שנה כנס בנושא משפטי הנוגע לאוכלוסייה הערבית בישראל. הפורום גם עורך ביקורים במוסדות המשפטיים החשובים בישראל; מוציא לאור את  ביטאון "שאיפות" מפרי עטם של הסטודנטים והרמות מסך תקופתיות.

מייסדי הפורום הם: רפעאת עזאם, מוחמד חאג' יחיא, עלאא מחאג'נה, מאזן מסרי, ג'נאן תומא, כמאל זהר אדין, ג'ין ג'דעון, וסאם ג'נאים.

 

חברי הפורום הנוכחיים לשנת 2019/2020:

יו"ר הפורום - אמל שקיראת

סגן יו"ר - שרה אבו עיד

נציגת שאיפות באגודה - חנאן חניף

גזברית: איה אג'באריה

ועדת ביקורת: סלמא עבאסי, מארינא פרח, פסקאל חלון

צוות בוגרים: יסמין פדילה, סואר אג'באריה, שד'א חליפה

צוות מולטימדיה: פרנסיס תומא, ערין אג'באריה, רואא, ג'ואנה, לאנה טנוס

צוות אירועים: איה מנאע, סארין גאגאכושיאן, מרח עבד-אלחי, נדא חידר

נציגת שנה א': עדן ארשיד

נציגת שנה ב': רואן חסן

נציגת שנה ג': נדין חיג'אזי

נציגת שנה ד': מירנא רושרוש

נציג סטודנטי הקרימינולוגיה: לואי אל-שועיבי

 

יצירת קשר:

אמל שקיראת  أمل شقيرات

כתובת: הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

פייסבוק 

דוא"לambitions.forum@mail.huji.ac.il