ארועים קרובים

<embed>

כנס בנושא "משבר" הפליטים באירופה בהקשר גלובלי