ארועים קרובים

<embed>

הכנס הבינלאומי השנתי הראשון בנושא הגורם האנושי בפשעי סייבר