ארועים קרובים

ראו עוד<embed>

"כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא: "מה מעסיק אותך במוגבלות שלי?"