ארועים קרובים

ראו עוד<embed>

מפגש הסדנה במשפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

תאריך: 
ד', 10/05/2017 - 10:30 עד 12:00

מיקום: 
חדר יעל, המכון לקרימינולוגיה

 

עמית אשכנזי

תפקידו המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטים

חומר קריאה: החלטת הממשלה 2444החלטת ממשלה 2443עקרונות הCERT הלאומי

לרשימת כל המפגשים